Javascript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.

Hitachi Vietnam (Vietnamese / Tiếng Việt) - Trung tâm dịch vụ khách hàng Site

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Dành cho các sản phẩm gia dụng và nghe nhìn đa phương tiện

Công ty Hitachi Home Electronics Việt Nam
Lầu 4A, Tòa nhà Vincom
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: +84 (08) 3823 7977
Fax: +84 (08) 3823 7974

Hỗ trợ khách hàng: +84 (08) 3824 8502

Email: contact-hhesvt@has.hitachi.com.sg

Last published 22 Jul 2014