Javascript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.

Hitachi Vietnam (Vietnamese / Tiếng Việt) Site

Tủ lạnh

Tủ lạnh cao cấp sản xuất tại Nhật

Dòng 6 cửa

Dung tích: 707L

Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling

Ngăn kéo trợ lực

Cửa thủy tinh chịu lực

Bảng điều khiển cảm ứng

Dòng 5 cửa
Dung tích: 425L
Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling

Dòng 6 cửa
Dung tích: 644L
Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling
Ngăn kéo trợ lực
Cửa thủy tinh chịu lực
Bảng điều khiển cảm ứng

Dòng 6 cửa
Dung tích: 497L
Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling

 

Dòng 6 cửa
Dung tích: 586L
Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling
Dòng 6 cửa
Dung tích: 457L
Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling
Side-by-Side
Dòng 3 cửa
Dung tích: 584L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Lấy nước, đá bên ngoài
Dòng 2 cửa
Dung tích: 605L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Dòng 3 cửa cao cấp
(Màu nâu gương-MBW)
Dung tích: 584L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Lấy nước, đá bên ngoài
Dòng 2 cửa
Dung tích: 589L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Lấy nước, đá bên ngoài
Dòng 3 cửa
Dung tích: 600L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Big French
Dòng 4 cửa
Dung tích: 582L / 540L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Khay đá xoay và di chuyển được
Dòng 4 cửa
Dung tích: 540L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Khay đá xoay và di chuyển được
Solfege

Dòng 3 cửa
Dung tích: 305L
Công nghệ Inverter

Màng lọc Nano Titanium

Dòng 3 cửa
Dung tích: 365L
Công nghệ Inverter

Màng lọc Nano Titanium

French Bottom Freezer
Dòng 3 cửa
Dung tích: 382L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium

Dòng 3 cửa
Dung tích: 429L

Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium

Super Big2

Dòng Super Big 2

Dung tích: 600L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium

Big2
Dòng Big 2 cửa gương
Dung tích: 550L / 510L /  450L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Dòng Big 2
Dung tích: 550L / 510L / 450L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Dòng Big 2
Dung tích: 550L / 510L / 450L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium

Phong Cách Mới
Dung tích: 395L / 365/ 335L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Khay đá xoay và di chuyển được
Dòng cửa thủy tinh
Dung tích: 395L / 365L / 335L
Công nghệ Inverter 
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Khay đá xoay và di chuyển được
Dung tích: 395L / 365/ 335L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Khay đá xoay và di chuyển được
Dòng phong cách mới
Dung tích: 395L / 365L / 335L
Làm lạnh MINUS-ZERO
Màng lọc Nano Titanium
Dòng phong cách mới
Thiết kế cửa thủy tinh
Dung tích: 395L / 365L / 335L
Làm lạnh MINUS-ZERO
Màng lọc Nano Titanium
2 Cửa Dung Tích Nhỏ

Dung tích: 290L / 260L / 225L / 185L
Làm lạnh Air Jet Flow
Màng lọc Nano Titanium
Bộ chỉnh ẩm 2 chiều
Lấy nước từ bên ngoài

Dung tích: 290L// 260L / 225L / 185L
Làm lạnh Air Jet Flow
Màng lọc Nano Titanium
Bộ chỉnh ẩm 2 chiều
Lấy nước từ bên ngoài

Dung tích: 164L
Làm lạnh MINUS-ZERO
Màng lọc Nano Titanium

Last published