Javascript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.

Hitachi Vietnam (Vietnamese / Tiếng Việt) Site

Tủ lạnh

Tủ lạnh cao cấp sản xuất tại Nhật
Dòng 6 cửa
Dung tích: 457L
Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling
Dòng 6 cửa
Dung tích: 644L
Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling
Ngăn kéo trợ lực
Cửa thủy tinh chịu lực
Bảng điều khiển cảm ứng
Dòng 6 cửa
Dung tích: 586L
Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling

Dòng 6 cửa
Dung tích: 497L
Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling

 

Dòng 5 cửa
Dung tích: 425L
Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling

Dòng 6 cửa

Dung tích: 707L

Ngăn chân không
Làm lạnh Frost Recycling

Ngăn kéo trợ lực

Cửa thủy tinh chịu lực

Bảng điều khiển cảm ứng

Side-by-Side
Dòng 2 cửa
Dung tích: 605L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Dòng 3 cửa
Dung tích: 600L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Dòng 3 cửa cao cấp
(Màu nâu gương-MBW)
Dung tích: 584L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Lấy nước, đá bên ngoài
Dòng 3 cửa
Dung tích: 584L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Lấy nước, đá bên ngoài
Dung tích 584L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Tấm cách nhiệt chân không
Cửa trợ lực
Bảng điều khiển cảm ứng
Cảm biến Eco
Kệ trữ chai và rượu
Lấy nước và đá bên ngoài
Làm đá tự động
Dòng 2 cửa
Dung tích: 589L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Lấy nước, đá bên ngoài
Big French
Dòng 4 cửa
Dung tích: 540L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Khay đá xoay và di chuyển được
Dòng 4 cửa
Dung tích: 582L / 540L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Khay đá xoay và di chuyển được
Solfege

Dòng 3 cửa
Dung tích: 305L
Công nghệ Inverter

Màng lọc Nano Titanium

Dòng 3 cửa
Dung tích: 365L
Công nghệ Inverter

Màng lọc Nano Titanium

French Bottom Freezer

Dòng 3 cửa
Dung tích: 429L

Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium

Dòng 3 cửa
Dung tích: 382L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Super Big2

Dòng Super Big 2

Dung tích: 600L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium

Big2
Dòng Big 2
Dung tích: 550L / 510L / 450L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium

Dòng Big 2
Dung tích: 550L / 510L / 450L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Dòng Big 2 cửa gương
Dung tích: 550L / 510L /  450L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Phong Cách Mới
Dung tích: 395L / 365/ 335L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Khay đá xoay và di chuyển được
Dung tích: 395L / 365/ 335L
Công nghệ Inverter
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Khay đá xoay và di chuyển được
Dung tích 203L/230L/260L/290L
Công nghệ Inverter
Cảm biến nhiệt Eco
Khay đá xoay và di chuyển được
Màng lọc Nano Titanium
Đèn LED
Dòng phong cách mới
Dung tích: 395L / 365L / 335L
Làm lạnh MINUS-ZERO
Màng lọc Nano Titanium
Dòng cửa thủy tinh
Dung tích: 395L / 365L / 335L
Công nghệ Inverter 
Hệ thống quạt kép
Màng lọc Nano Titanium
Khay đá xoay và di chuyển được
Dòng phong cách mới
Thiết kế cửa thủy tinh
Dung tích: 395L / 365L / 335L
Làm lạnh MINUS-ZERO
Màng lọc Nano Titanium
2 Cửa Dung Tích Nhỏ

Dung tích: 164L
Làm lạnh MINUS-ZERO
Màng lọc Nano Titanium

Dung tích: 290L / 260L / 225L / 185L
Làm lạnh Air Jet Flow
Màng lọc Nano Titanium
Bộ chỉnh ẩm 2 chiều
Lấy nước từ bên ngoài

Dung tích: 290L// 260L / 225L / 185L
Làm lạnh Air Jet Flow
Màng lọc Nano Titanium
Bộ chỉnh ẩm 2 chiều
Lấy nước từ bên ngoài
Last published