Javascript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.

Hitachi Vietnam (Vietnamese / Tiếng Việt) Site

Máy chiếu LCD

Độ sáng: 5,000 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây

Độ sáng: 4,200 ANSI Lumens, WUchuẩn XGA, Trình chiếu không dây (Cài đặt linh hoạt 360 độ)
Độ sáng: 6,500 ANSI Lumens, chuẩn WXGA
Độ sáng: 3,200 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây

4,000 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây
Độ sáng: 4,000 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây
Độ sáng: 6,000 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây (Cài đặt linh hoạt 360 độ)
Độ sáng: 5,000 ANSI Lumens, chuẩn SXGA+, trình chiếu không dây
Super Short Throw, độ sáng 3,200 ANSI Lumens, chuẩn XGA, Trình chiếu không dây

Độ sáng: 5,000 ANSI Lumens, chuẩn WUXGA, trình chiếu không dây (Cài đặt linh hoạt 360 độ)

Ultra Short Throw, 2,500 ANSI Lumens, chuẩn WXGA, trình chiếu không dây
Ultimate Short Throw, 3,000 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây
Super Short Throw, 2,700 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây

Ultra Interactive Short Throw, độ sáng 2,500 ANSI Lumens, chuẩn WXGA

Độ sáng: 5,000 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây
Độ sáng: 7,000 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây (Cài đặt linh hoạt 360 độ)
Độ sáng: 2,700 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây
Độ sáng: 3,200 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây

Độ sáng: 6,000 ANSI Lumens, WUchuẩn XGA, Trình chiếu không dây (Cài đặt linh hoạt 360 độ)
Ultra Short Throw, 3,500 ANSI Lumens, chuẩn XGA, trình chiếu không dây

Độ sáng: 7,000 ANSI Lumens, chuẩn SXGA+

Ultra Short Throw, độ sáng 3,000 ANSI Lumens, chuẩn WXGA, trình chiếu không dây
Last published